werking

Hoe werken we?

Een groepje boeren uit het Friese Achlum kwam lang geleden bij elkaar en bedacht dat ze zich tegen al te grote risico’s konden verzekeren door samen geld in één pot te doen. Degenen met schade, konden een beroep doen op ‘de pot met geld’. Bleef er geld over en had je geen schade? Dan kreeg je weer geld terug. Ziedaar het ontstaan van Achmea. En ziedaar ook de werkwijze en Jaarbeloning van InShared.

Samen sta je sterker in geval van schade.

Dus stoppen we samen geld in een pot.

En als we samen de schade beperken, houden we ook samen geld over.

Waarvan u weer een deel terugbetaald kunt krijgen.

Hoe gaan wij om met:

Schade

Is er een schade zoals een grote brand, een overstroming, letsel of diefstal van uw auto/motor/brommer? Belt u dan met onze alarmcentrale +31 (0)71 364 17 62. Alle schade zonder Nood kunt u online melden via onze website.

Acceptatie

We zijn er vooral voor mensen die verstandig in het leven staan en er samen met ons alles aan willen doen om de totale schade zo laag mogelijk te houden. Omdat we het niet eerlijk vinden dat mensen die weinig of geen schade hebben, moeten meebetalen voor mensen die er een potje van maken. Wij letten bij onze acceptatie op schadegedrag uit het verleden (op persoonsniveau, dus niet op productniveau).

Als iemand meer dan gemiddeld schade heeft gehad in de afgelopen 3 jaar, kan dat voor ons een reden zijn om degene niet te accepteren. Daarnaast geldt voor onze Autoverzekering een minimumleeftijd van 21 jaar en de auto moet dan jonger zijn dan 12 jaar oud. Voor onze Motorverzekering geldt een minimum leeftijd van 25 jaar. Voor alle overige verzekeringen is dat 18 jaar. Verder letten wij op betaalgedrag en of mensen al eens eerder geweigerd of geroyeerd zijn. Voor de toetsing maken wij gebruik van interne en externe bronnen. Dit betekent gelukkig dat we er gewoon zijn voor het overgrote deel van Nederland. Mocht u met uw gegevens geen verzekering aan kunnen vragen en u heeft daar vragen over, dan kunt u ons altijd een email sturen.

Fraude

Natuurlijk komt het niet eens in u op, maar er is een klein percentage onder de mensheid, dat verzekeringsfraude pleegt. Wat wij daaraan doen, leest u hier.

Heeft u het idee dat iemand ánders niet helemaal eerlijk is? Mail ons dan op fraudemelding@inshared.nl. Daar gaan we natuurlijk volledig vertrouwelijk mee om.

Vragen

In noodsituaties kunt u ons altijd bereiken op alarmnummer +31 (0)71 364 17 62. Maar wilt u iets weten over een bestaande of nieuwe verzekering? Over een polis, een verzekeringsbewijs? Een verandering in uw situatie? Sorry, we bedoelen het niet onaardig, maar u kunt ons in die gevallen niet bellen. Wij zijn namelijk niet alleen tijdens kantooruren bereikbaar, maar altijd. Dag en nacht. Online. Daar kunt u als klant bijvoorbeeld zelf uw papieren, zoals uw Groene Kaart of verzekeringsvoorwaarden downloaden of printen in uw Verzekeringsmap en alle antwoorden vinden in de veelgestelde vragen of onze chatbot Fleur. Het is één van de redenen waarom we zo goedkoop kunnen werken. Komt u er echt niet uit? Dan kunt u ons natuurlijk altijd mailen op . Wij reageren binnen 2 werkdagen.

Bent u op zoek naar onafhankelijk advies? Kijk dan ook eens op wijzeringeldzaken.nl.

Daar vindt u veel algemene informatie over verzekeringen. Betrouwbaar en zonder commercieel doel.

Klachten

Daar hebben we een heuse klachtenman voor aangesteld. U kunt hem bereiken via . Hij laat binnen 2 werkdagen weten dat hij uw klacht gekregen heeft en zal er binnen 14 kalenderdagen inhoudelijk op ingaan. Onder een klacht verstaat InShared trouwens elke telefonische, mondelinge of schriftelijke opmerking, melding of reactie van een klant, waaruit blijkt dat aan zijn verwachting niet is voldaan door InShared of door iemand die namens InShared handelt.

Mocht u - dat hopen wij natuurlijk niet - toch niet tevreden zijn, dan kunt u uw klacht voorleggen aan de Stichting Klachten Instituut Financiële Dienstverlening (KiFiD). Het Klachteninstituut zal uw klacht verder in behandeling nemen. Meer informatie over de taak en werkwijze van het Klachteninstituut vindt u via de website: www.KiFiD.nl. De adresgegevens zijn: KiFiD, Postbus 93257, 2509 AG Den Haag, telefoon 0900-3552248.

Onze klachtenrapportage vindt u hier.

we all benefit