Schadeverslag 2023

Alstublieft! De schadecijfers van het jaar 2023. U betaalt premie voor het geval u een schade heeft. En uit de gezamenlijke schadepot keren we die schade dan uit. In dit verslag ziet u precies welke schades er het afgelopen jaar zijn geweest en wat ons is opgevallen.

Hart

De schades in 2023

Als er schade is, zijn wij er om u te helpen. Er zijn in 2023 (opnieuw) meer schades gemeld dan het jaar daarvoor. En die schades zijn door de prijsstijgingen ook nog eens duurder geworden. Wij zorgen voor scherpe afspraken met onze schadeherstellers, proberen samen met u schade te voorkomen en we handelen schades snel, goed en efficiënt af. Zo houden we de kosten voor het afhandelen van de schades laag.

Wat is er gebeurd in 2023?

Dit waren de schades van 2023. Zo weet u precies wat er is gebeurd. Kort samengevat: Bijna 1 op de 4 klanten heeft een schade gemeld, het aantal is schades is met 5% toegenomen en de kosten van schadeherstel zijn fors gestegen, net als andere prijzen.


Klanten met schade

Klanten met schade

Bijna 1 op de 4 klanten heeft het afgelopen jaar een schade geclaimd. Dat is een stijging van bijna 5% ten opzichte van 2022.

Autoschades

Claims Autoschades

In 2023 heeft bijna 30% van de klanten een schade gemeld voor hun auto. Dat is een stijging van bijna 8%.

Woonschades (inboedel & opstal)

Claims Woonschades

Schade aan de woning of inboedel kwam bij bijna 1 op de 8 klanten voor. Dat is ten opzichte van 2022 een daling van meer dan 15%. Gelukkig waren er in 2023 minder heftige stormen.

Claims Reisverzekering

Claims Reisverzekering

Op de Reisverzekering is vorig jaar door bijna 1 op de 10 reizigers geclaimd. Dat is bijna 5% minder dan in 2022.

Aansprakelijkheids­verzekering claims

Aansprakelijkheidsverzekering claims

1 op de 34 klanten maakte iets van een ander kapot en claimde dat op de Aansprakelijkheidsverzekering. Dat is evenveel als vorig jaar.

Pechhulp

Claims pechhulp auto

1 op de 8 klanten heeft gebruikt gemaakt van de Pechhulpdekking bij de Autoverzekering. Dat is een stijging van 14% ten opzichte van 2022.

Prijzen zijn gestegen

De schades zijn in 2023 door prijsstijgingen bij de herstellers en duurdere materialen fors duurder geworden. Wij zorgen voor scherpe afspraken met onze schadeherstellers en we handelen schades snel, goed en efficiënt af. Zo houden we de kosten voor het afhandelen van de schades zo laag mogelijk.

Prijzen stijging

Onterechte claims voorkomen

Soms hebben we twijfels over een claim. Die gaan we dan verder onderzoeken. Als we het idee hebben dat iemand misbruik van onze schadepot probeert te maken, zullen we er alles aan doen om achter de waarheid te komen. Natuurlijk alles in het nette, met hoor- en wederhoor.

Zo hebben we ook in 2023 onterechte claims niet uitgekeerd en zo uitkeringen uit de schadepot voorkomen. Dan ging het bijvoorbeeld over:

  • Schades (inbraak, diefstal, brand) die in scène zijn gezet
  • Proberen om een schade te claimen die al vóór de ingangsdatum van de verzekering is geweest
  • Niet eerlijk of volledig vertellen wat er echt is gebeurd
  • Meer schade claimen dan de werkelijke schade is
  • Een valse naam- en/of adresgegevens opgeven

In deze gevallen hebben we, afhankelijk van de zaak, de schade niet uitgekeerd of schades terug laten betalen. We hebben extra gemaakte kosten bij de claimer in rekening gebracht. Vaak is ook door ons de verzekering opgezegd. In een aantal gevallen is de fraude gemeld op de zogenaamde waarschuwingslijst die onder alle verzekeraars bekend is en er is ook regelmatig aangifte gedaan bij de politie.

4 personen