Ongevallenverzekering

Beoordeling Ongevallen­verzekering

Waarom onze Ongevallenverzekering?

 • Lage premie, top Ongevallenverzekering
 • Onderweg en thuis verzekerd
 • Voor uw gezin én meerijders
Hallo, ik ben de chatbot. Waar gaat uw vraag over?

Welke Ongevallenverzekering past bij u?

Er zijn 2 mogelijkheden om u en uw geliefden goed en voordelig te verzekeren tegen ongevallen. Hier kunt u precies zien welke het beste bij u past.

Ongeval & Blijvend Letsel
Ongeval & Overlijden
Uitkering blijvende invaliditeit
Max. € 50.000
Uitkering medische of tandheelkundige hulp
Max. € 1.000
Uitkering bij overlijden
€ 10.000
Geldt voor meerijders
Geldt voor het gehele gezin
Ongeval in uw woning
Ongeval in het verkeer
Ongeval in het buitenland

Waarom onze Ongevallenverzekering?

Lage premie, top Ongevallenverzekering

We houden de premie laag en de kwaliteit van onze Ongevallenverzekering hoog. Precies waar het om draait! Bij onze Ongevallenverzekering bijvoorbeeld:

 • Krijgt u een vast bedrag (afhankelijk van het letsel) van max. € 50.000. Voor uw tanden tot € 1.000 bij onze Ongeval & Blijvend Letsel dekking. Bij Ongevallen & Overlijden, krijgen de achterblijvers € 10.000 voor elke overledene
 • Bent u verzekerd of u nou thuis of onderweg bent
 • Is uw hele gezin verzekerd. Dit is wel afhankelijk van de gezinssamenstelling die u aan ons doorgeeft. Daarom is het belangrijk dat u de juiste gezinssamenstelling aan ons doorgeeft bij het afsluiten van de verzekering of update in uw Verzekeringsmap. Ook eventuele meerijders zijn verzekerd
 • Krijgt u uw eigen digitale Verzekeringsmap. Meteen iets aanpassen, een extra dekking afsluiten, een schade melden en uitgekeerd krijgen of zelf een verzekering afsluiten. Bij ons gaat alles digitaal en dus supersnel en makkelijk
Voor gezin én meerijders

Als u zich bij ons verzekert voor persoonlijke schade bij een ongeval, zijn alle mensen die met u in huis wonen en alle mensen die bij u in de auto zitten ook verzekerd. Dit is wel afhankelijk van de gezinssamenstelling die u aan ons doorgeeft. Daarom is het belangrijk is dat u de juiste gezinssamenstelling aan ons doorgeeft bij het afsluiten van de verzekering of update in uw Verzekeringsmap.

Onderweg en thuis

Of u nou thuis bent of onderweg: met onze Ongevallenverzekering is een ongeval met blijvend letsel of overlijden, verzekerd voor een vast bedrag. Dat is dus een groot verschil met onze schadeverzekering Inzittenden. Die vergoedt de daadwerkelijke schade, maar alleen als die met de bij ons verzekerde auto is veroorzaakt.

U mag elke dag opzeggen

Natuurlijk vinden we het jammer als u bij ons weg wilt. Maar daar heeft u dan vast een goede reden voor. Dus kunt u uw Ongevallenverzekering op elk moment stopzetten. Dan storten we het geld dat u eventueel van ons tegoed heeft, weer terug op uw rekening.

De Jaarbeloning: we geven geld terug

Blijft er aan het eind van het jaar geld over van de premie die we hebben gereserveerd voor schade? Dan geven we dat weer terug aan u als Jaarbeloning.

Lees meer over de Jaarbeloning

we all benefit

Voorwaarden

Let op: verschil met schadeverzekering Inzittenden

De ongevallenverzekering is trouwens iets anders dan de schadeverzekering Inzittenden. Bij de ongevallenverzekering krijgt u een vast bedrag uitgekeerd voor een bepaalde gebeurtenis. Of die nou in de auto, in huis of op reis voorvalt. Bij de inzittendenverzekering krijgt u de daadwerkelijke schade - tot maximaal 1 miljoen euro - uitgekeerd. Dat kan dus veel meer zijn dan dat vaste bedrag, maar alleen bij een ongeval met een bij ons verzekerde auto. Ze zijn dus allebei nuttig.

Meer over de Schadeverzekering Inzittenden

Dekking Ongeval & Blijvend Letsel

Met de Ongeval & Blijvend letsel verzekering bent u verzekerd als u of één van uw medeverzekerden blijvend letsel aan een ongeluk overhoudt. En een ongeval is ook: vergiftiging, scheuren van gewrichtsbanden, allergie, zonnesteek, verdrinking. Om maar wat te noemen.

Wel verzekerd

U krijgt een van tevoren vastgesteld bedrag voor lichamelijk letsel met blijvende invaliditeit door een ongeval. Of u heeft recht op een vergoeding van kosten als door een ongeval medische- of tandheelkundige noodzakelijk is.

 • Niet alleen voor een ongeval bij deelname aan het weg-, water- of luchtverkeer. Maar ook daarbuiten
 • In binnen- en buitenland
 • Uw gezin en eventuele passagiers in uw auto

Een ongeval is ook:

 • Vergiftiging
 • Besmetting
 • Stoffen of voorwerpen in keel, darmen, oren of ogen
 • Verstuiken, ontwrichten of scheuren van spieren en banden
 • Verstikking, verdrinking, bevriezing, zonnesteek, hitteberoerte
 • Onvoorziene uitputting, verhongering, verdorsting
 • Wondinfectie, bloedvergiftiging door een ongeval
 • Complicaties of als het letsel door het ongeval erger wordt als gevolg van de behandeling

Bovenstaande is een samenvatting van onze dekking. Hoe u precies bent verzekerd staat in onze voorwaarden.

Dekking Ongeval & Blijvend Letsel

Met de Ongeval & Blijvend letsel verzekering bent u verzekerd als u of één van uw medeverzekerden blijvend letsel aan een ongeluk overhoudt. En een ongeval is ook: vergiftiging, scheuren van gewrichtsbanden, allergie, zonnesteek, verdrinking. Om maar wat te noemen.

Wel verzekerd

Wel verzekerd

U krijgt een van tevoren vastgesteld bedrag voor lichamelijk letsel met blijvende invaliditeit door een ongeval. Of u heeft recht op een vergoeding van kosten als door een ongeval medische- of tandheelkundige noodzakelijk is.

 • Niet alleen voor een ongeval bij deelname aan het weg-, water- of luchtverkeer. Maar ook daarbuiten
 • In binnen- en buitenland
 • Uw gezin en eventuele passagiers in uw auto

Een ongeval is ook:

 • Vergiftiging
 • Besmetting
 • Stoffen of voorwerpen in keel, darmen, oren of ogen
 • Verstuiken, ontwrichten of scheuren van spieren en banden
 • Verstikking, verdrinking, bevriezing, zonnesteek, hitteberoerte
 • Onvoorziene uitputting, verhongering, verdorsting
 • Wondinfectie, bloedvergiftiging door een ongeval
 • Complicaties of als het letsel door het ongeval erger wordt als gevolg van de behandeling

Bovenstaande is een samenvatting van onze dekking. Hoe u precies bent verzekerd staat in onze voorwaarden.

Niet verzekerd

Niet verzekerd

Blijvende invaliditeit, medische- of tandheelkundige hulp bij een ongeluk ontstaan door of onder invloed van:

 • Psychische aandoeningen
 • Opzet of roekeloosheid, misdrijf , alcohol
 • Alcohol, bedwelmende, opwekkende of geneesmiddelen
 • Wedstrijden, slipcursus, bergtochten, betaalde sport
 • Rijden met een motorrijtuig op plekken die niet bedoeld zijn voor dagelijks verkeer
 • Gevaarlijke sporten als parachutespringen
 • Een vliegtuig en u bent geen passagier
 • Krijgs- of gewapende activiteiten (behalve in dienst)
 • Krijgs- of gewapende activiteiten in het buitenland
 • Molest, relletjes of atoomkernreacties, vechten

Niet verzekerd:

 • Als de verzekerde ouder dan 75 jaar is
 • Als uw verzekerd kind ouder dan 28 jaar is

Bovenstaande is een samenvatting van onze dekking. Hoe u precies bent verzekerd staat in onze voorwaarden.

Verzekerde bedragen

Verzekerde bedragen

 • Maximaal € 50.000 bij blijvende invaliditeit per verzekerd persoon. U, een verzekerd gezinslid of een passagier in uw auto krijgt een bedrag afhankelijk van de mate van invaliditeit. Bijvoorbeeld:
  • U verliest bij een ongeval een duim, uitkering 25% van € 50.000
  • U verliest bij een ongeval een voet, uitkering 40% van € 50.000
 • Maximaal € 1.000 per verzekerd persoon voor medische en/of tandheelkundige hulp

Bovenstaande is een samenvatting van onze dekking. Hoe u precies bent verzekerd staat in onze voorwaarden.

Eigen risico

Eigen risico

€ 0

Bovenstaande is een samenvatting van onze dekking. Hoe u precies bent verzekerd staat in onze voorwaarden.

Dekking Ongeval & Overlijden

Achterblijvers hebben na een ongeval met dodelijke afloop al genoeg aan hun hoofd. Met de ongeval & overlijden verzekering, verzekert u hen tegen de financiële zorgen met een uitkering van € 10.000.

Wel verzekerd

Achterblijvers hebben na een ongeval met dodelijke afloop al genoeg aan hun hoofd. Met de ongeval & overlijden verzekering, verzekert u hen tegen de financiële zorgen met een uitkering van € 10.000.

 • Niet alleen voor een ongeval bij deelname aan het weg-, water- of luchtverkeer. Maar ook daarbuiten
 • In binnen- en buitenland
 • Uw gezin en eventuele passagiers in uw auto

Een ongeval is ook:

 • Vergiftiging
 • Besmetting
 • Stoffen of voorwerpen in keel, darmen, oren of ogen
 • Verstuiken, ontwrichten of scheuren van spieren en banden
 • Verstikking, verdrinking, bevriezing, zonnesteek, hitteberoerte
 • Onvoorziene uitputting, verhongering, verdorsting
 • Wondinfectie, bloedvergiftiging door een ongeval
 • Complicaties of als het letsel door het ongeval erger wordt als gevolg van de behandeling

Bovenstaande is een samenvatting van onze dekking. Hoe u precies bent verzekerd staat in onze voorwaarden.

Dekking Ongeval & Overlijden

Achterblijvers hebben na een ongeval met dodelijke afloop al genoeg aan hun hoofd. Met de ongeval & overlijden verzekering, verzekert u hen tegen de financiële zorgen met een uitkering van € 10.000.

Wel verzekerd

Wel verzekerd

Achterblijvers hebben na een ongeval met dodelijke afloop al genoeg aan hun hoofd. Met de ongeval & overlijden verzekering, verzekert u hen tegen de financiële zorgen met een uitkering van € 10.000.

 • Niet alleen voor een ongeval bij deelname aan het weg-, water- of luchtverkeer. Maar ook daarbuiten
 • In binnen- en buitenland
 • Uw gezin en eventuele passagiers in uw auto

Een ongeval is ook:

 • Vergiftiging
 • Besmetting
 • Stoffen of voorwerpen in keel, darmen, oren of ogen
 • Verstuiken, ontwrichten of scheuren van spieren en banden
 • Verstikking, verdrinking, bevriezing, zonnesteek, hitteberoerte
 • Onvoorziene uitputting, verhongering, verdorsting
 • Wondinfectie, bloedvergiftiging door een ongeval
 • Complicaties of als het letsel door het ongeval erger wordt als gevolg van de behandeling

Bovenstaande is een samenvatting van onze dekking. Hoe u precies bent verzekerd staat in onze voorwaarden.

Niet verzekerd

Niet verzekerd

Overlijden na een ongeluk ontstaan door of onder invloed van:

 • Psychische aandoeningen
 • Opzet of roekeloosheid, misdrijf , alcohol
 • Alcohol, bedwelmende, opwekkende of geneesmiddelen
 • Wedstrijden, slipcursus, bergtochten, betaalde sport
 • Rijden met een motorrijtuig op plekken die niet bedoeld zijn voor dagelijks verkeer
 • Gevaarlijke sporten als parachutespringen
 • Een vliegtuig en u bent geen passagier
 • Krijgs- of gewapende activiteiten (behalve in dienst)
 • Krijgs- of gewapende activiteiten in het buitenland
 • Molest, relletjes of atoomkernreacties, vechten

Niet verzekerd:

 • Als de verzekerde ouder dan 75 jaar is
 • Als uw verzekerd kind ouder dan 28 jaar is

Bovenstaande is een samenvatting van onze dekking. Hoe u precies bent verzekerd staat in onze voorwaarden.

Verzekerde bedragen

Verzekerde bedragen

€ 10.000 per inzittende bij overlijden

Bovenstaande is een samenvatting van onze dekking. Hoe u precies bent verzekerd staat in onze voorwaarden.

Eigen risico

Eigen risico

€ 0

Bovenstaande is een samenvatting van onze dekking. Hoe u precies bent verzekerd staat in onze voorwaarden.

Wat vinden onze klanten van onze Ongevallenverzekering?

Zij gingen u voor:

Top 5 meest gestelde vragen over de Ongevallenverzekering

Hoe kan ik een Ongevallenverzekering afsluiten?

InShared is een internetverzekeraar waarbij de klanten zelf aan de knoppen zitten. Dat betekent dat u de premie van onze Ongevallenverzekering zelf via onze website kunt berekenen. Vindt u het wat? Dan kunt u de verzekering in een paar stappen afsluiten op onze website of, als u al klant bent, in uw bestaande digitale Verzekeringsmap.

Wat is het verschil tussen jullie Ongevallenverzekeringen en een Schadeverzekering inzittenden?

De Schadeverzekering inzittenden is iets anders dan de Ongevallenverzekering. Bij de Ongevallenverzekering krijgt u een vast bedrag uitgekeerd voor een bepaalde gebeurtenis. Of die nou in de auto, in huis of op reis voorvalt. Bij de Schadeverzekering inzittenden krijgt u de daadwerkelijke schade uitgekeerd (dat kan dus veel meer zijn dan dat vaste bedrag), maar alleen bij een ongeval met de auto. De verzekering is namelijk gekoppeld aan uw auto. Ze zijn dus allebei nuttig.

Hoeveel premie betaal ik voor een Ongevallenverzekering?

InShared is een internetverzekeraar waarbij de klanten zelf aan de knoppen zitten. Dat betekent dat u de premie van onze Ongevallenverzekering zelf via onze website kunt berekenen. Vindt u het wat? Dan kunt u de verzekering in een paar stappen afsluiten op onze website of, als u al klant bent, in uw bestaande digitale Verzekeringsmap. Bij het aanvragen van een Autoverzekering kunt u trouwens ook kiezen om tegelijk een Ongevallenverzekering af te sluiten, zodat u precies weet wat het bij elkaar gaat kosten.

Is iemand buiten mijn gezin die in mijn auto rijdt, ook meeverzekerd?

Buiten uw gezin zijn alleen de passagiers van de motorvoertuigen waarvan u eigenaar of bezitter bent meeverzekerd. Als iemand anders uw auto bestuurt, zien we diegene niet als een passagier maar als bestuurder. De bestuurder zelf is in dat geval niet meeverzekerd, maar de andere passagiers wel. Meer weten? U leest er alles over op deze pagina.

Voor wie geldt de Ongevallenverzekering?

Wie verzekerd zijn met onze Ongevallenverzekeringen, hangt onder andere af van de gezinssamenstelling die u heeft opgegeven in uw digitale Verzekeringsmap. Heeft u twee volwassenen met kinderen opgegeven, dan zijn naast uzelf ook uw samenwonende partner en kinderen verzekerd. Buiten uw gezin zijn ook de passagiers van de motorvoertuigen waarvan u eigenaar of bezitter bent meeverzekerd. Meer weten? U leest er alles over op deze pagina.

En... overtuigd?

We hebben ons best gedaan om u te laten zien dat wij er alles aan doen om u de service en zekerheid te bieden die u zoekt in een ongevallenverzekering. Bent u net zo overtuigd als wij dat zijn? Sluit dan nu direct en online uw verzekering af!