Ongevallen­verzekering

Een ongeval is op zich al verschrikkelijk, maar het leven wordt helemaal vervelend als iemand daar blijvend letsel aan overhoudt of nog erger: aan overlijdt. Dan wilt u zich al helemaal geen zorgen maken over de financiële gevolgen daarvan. Vandaar de voordelige ongevallenverzekering van InShared.


Welke Ongevallenverzekering past bij u?

Er zijn 2 mogelijkheden om u en uw geliefden goed en voordelig te verzekeren tegen ongevallen. Hier kunt u precies zien welke het beste bij u past.

Dekkingen Ongevallenverzekering Ongeval & Blijvend Letsel Ongeval & Overlijden
Uitkering blijvende invaliditeit Max € 50.000,-
Uitkering medische of tandheelkundige hulp Max € 1000,-
Uitkering bij overlijden € 10.000,-
Geldt voor meerijders
Geldt voor het hele gezin
Ongeval in uw woning
Ongeval in het verkeer
Ongeval in het Buitenland
Meer informatie Meer informatie

Waarom onze ongevallenverzekering?

Ruime dekking

U krijgt een vast bedrag (afhankelijk van het letsel) van max. €50.000. Voor uw tanden tot €1000.

Bij Ongevallen & Overlijden, krijgen de achterblijvers €10.000 voor elke overledene.

Voor gezin én meerijders

Als u zich bij ons verzekert voor persoonlijke schade bij een ongeval, zijn alle mensen die met u in huis wonen en alle mensen die bij u in de auto zitten ook verzekerd.

Onderweg en thuis

Of u nou thuis bent of onderweg: met onze ongevallenverzekering is een ongeval met blijvend letsel of overlijden, verzekerd voor een vast bedrag. Dat is dus een groot verschil met onze schadeverzekering Inzittenden. Die vergoedt de daadwerkelijke schade, maar alleen als die met de bij ons verzekerde auto is veroorzaakt.


we all benefit
Bereken nu uw premie

Let op: verschil met schadeverzekering Inzittenden

De ongevallenverzekering is trouwens iets anders dan de schadeverzekering Inzittenden. Bij de ongevallenverzekering krijgt u een vast bedrag uitgekeerd voor een bepaalde gebeurtenis. Of die nou in de auto, in huis of op reis voorvalt. Bij de inzittendenverzekering krijgt u de daadwerkelijke schade - tot maximaal 1 miljoen euro - uitgekeerd. Dat kan dus veel meer zijn dan dat vaste bedrag, maar alleen bij een ongeval met een bij ons verzekerde auto. Ze zijn dus allebei nuttig.

> Meer over de schadeverzekering Inzittenden

Dekking Ongeval & Blijvend Letsel

Met de Ongeval & Blijvend letsel verzekering bent u verzekerd als u of één van uw medeverzekerden blijvend letsel aan een ongeluk overhoudt. En een ongeval is ook: vergiftiging, scheuren van gewrichtsbanden, allergie, zonnesteek, verdrinking. Om maar wat te noemen.

Wel verzekerd

U krijgt een van tevoren vastgesteld bedrag voor lichamelijk letsel met blijvende invaliditeit, medische- of tandheelkundige hulp na een ongeluk. Een ongeluk is ook:

 • vergiftiging
 • besmetting
 • stoffen of voorwerpen in keel, darmen, oren of ogen
 • verstuiken, ontwrichten of scheuren van spieren en banden
 • verstikking, verdrinking, bevriezing, zonnesteek, hitteberoerte
 • onvoorziene uitputting, verhongering, verdorsting
 • wondinfectie, bloedvergiftiging
 • complicaties van de behandeling
Bereken nu uw premie

Niet verzekerd

Een ongeluk ontstaan door of onder invloed van:

 • psychische aandoeningen
 • opzet of roekeloosheid, misdrijf , alcohol
 • bedwelmende, opwekkende of geneesmiddelen
 • wedstrijden, slipcursus, bergtochten, betaalde sport
 • rijden met een motorrijtuig op plekken die niet bedoeld zijn voor dagelijks verkeer
 • gevaarlijke sporten als parachutespringen
 • een vliegtuig en u bent geen passagier
 • krijgs- of gewapende activiteiten (behalve in dienst)
 • krijgs- of gewapende activiteiten in het buitenland
 • molest, relletjes of atoomkernreacties, vechten
Bereken nu uw premie

Eigen risico

€ 0

Bereken nu uw premie

Dekking Ongeval & Overlijden

Achterblijvers hebben na een ongeval met dodelijke afloop al genoeg aan hun hoofd. Met de ongeval & overlijden verzekering, verzekert u hen tegen de financiële zorgen met een uitkering van €10.000.

Wel verzekerd

U krijgt een uitkering van € 10.000 als u of een verzekerd gezinslid komt te overlijden na een ongeluk. Een ongeluk is ook:

 • vergiftiging
 • besmetting
 • stoffen of voorwerpen in keel, darmen, oren of ogen
 • verstuiken, ontwrichten of scheuren van spieren en banden
 • verstikking, verdrinking, bevriezing, zonnesteek, hitteberoerte
 • onvoorziene uitputting, verhongering, verdorsting
 • wondinfectie, bloedvergiftiging
 • complicaties van de behandeling
Bereken nu uw premie

Niet verzekerd

Een ongeluk ontstaan door of onder invloed van:

 • psychische aandoeningen
 • opzet of roekeloosheid, misdrijf, alcohol
 • bedwelmende, opwekkende of geneesmiddelen
 • wedstrijden, slipcursus, bergtochten, betaalde sport
 • rijden met een motorrijtuig op plekken die niet bedoeld zijn voor dagelijks verkeer
 • gevaarlijke sporten als parachutespringen
 • een vliegtuig en u bent geen passagier
 • krijgs- of gewapende activiteiten (behalve in dienst)
 • krijgs- of gewapende activiteiten in het buitenland
 • molest, relletjes of atoomkernreacties, vechten
Bereken nu uw premie

Eigen risico

€ 0

Bereken nu uw premie

Meer weten over ongevallenverzekeringen

Top 5 meest gestelde vragen over ongevallenverzekering

En... overtuigd?

We hebben ons best gedaan om u te laten zien dat wij er alles aan doen om u de service en zekerheid te bieden die u zoekt in een ongevallenverzekering. Bent u net zo overtuigd als wij dat zijn? Sluit dan nu direct en online uw verzekering af!

we all benefit