Privacy

Privacy statement InShared

Uw gegevens in vertrouwde handen

Sluit u een verzekering bij ons af? Dan hebben wij uw gegevens nodig. Wij vinden het belangrijk dat u weet wat wij met uw persoonsgegevens doen. En wat uw rechten zijn. Zodat u erop kunt vertrouwen dat uw gegevens bij ons in goede handen zijn.

Welke gegevens gebruiken wij?

Meestal vragen wij uw naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer. Soms vragen we ook andere gegevens. Zoals uw kenteken voor een autoverzekering. Of uw bankrekeningnummer voor het automatisch afschrijven van uw premie. Het verschilt per product welke gegevens wij nodig hebben. Meestal geeft u uw gegevens zelf aan ons door. Soms krijgen wij uw gegevens op een andere manier. Wij vragen bijvoorbeeld uw schadevrije jaren op bij Roy-data.

Wij gebruiken ook cookies

Met cookies kunnen wij u informatie, aanbiedingen en advertenties laten zien of sturen die bij u passen. U leest wat cookies zijn en hoe wij met cookies omgaan in ons cookiebeleid.

Waarvoor gebruiken wij uw gegevens?

Wij gebruiken uw gegevens om:

 • U een product of dienst aan te bieden
 • Een product of dienst af te sluiten
 • Een overeenkomst met u aan te gaan en uit te voeren
 • Uw behoeften en voorkeuren in kaart te brengen
 • Onze producten en diensten beter op uw behoeften aan te laten sluiten
 • U op het juiste moment een persoonlijk aanbod te doen
 • Een schatting te maken van onze risico’s
 • Fraude tegen te gaan. In een feiten- en/of persoonlijk onderzoek kunnen wij ook gegevens gebruiken die wij over u op internet vinden
 • Wetenschappelijk onderzoek, statistisch onderzoek en marktonderzoek te doen
 • Ons aan de wet te houden
 • Bij te houden hoe en wanneer wij contact met u hebben

De complete lijst vindt u hier.

Geautomatiseerde besluitvorming en profilering

Als u een verzekering afsluit, beoordelen we uw aanvraag. En berekenen we uw persoonlijke premie. Dat doen we automatisch, zonder dat er een mens aan te pas komt. En met behulp van profilering. Lees hoe we uw verzekering beoordelen.

Welke contactmomenten leggen wij vast?

Wij leggen vast wat wij met u afspreken. En we gebruiken onze contactmomenten om onze communicatie te verbeteren. Dit zijn contactmomenten die we vastleggen:

 • Brieven en e-mails die wij sturen en van u ontvangen
 • Telefoongesprekken en chats
 • Wat u op onze website doet en bekijkt
 • Ons contact via social media, zoals Facebook, Twitter en WhatsApp

Achmea B.V. is verantwoordelijk

InShared is een merk van Achmea. Achmea B.V. is voor alle merken van Achmea verantwoordelijk voor een goede verwerking van uw persoonsgegevens.

Van wie krijgen wij uw gegevens en met wie delen wij die?

Soms geven wij uw gegevens door. En soms controleren wij uw gegevens bij andere bedrijven. Wij verkopen uw gegevens niet. Wij kunnen gegevens uitwisselen met:

De complete lijst vindt u hier.

Binnen de Europese Economische Ruimte (EER) gelden dezelfde privacyregels. Bij de EER horen alle EU-landen plus Liechtenstein, Noorwegen en IJsland. Als het nodig is gegevens door te geven naar landen buiten de EER doen wij dat zeer zorgvuldig.

Hoe zorgen wij dat uw gegevens veilig zijn bij ons?

Onze website en IT-systemen zijn goed beveiligd. En wij nemen steeds maatregelen om misbruik van uw gegevens te voorkomen. Ook onze medewerkers hebben duidelijke instructies gekregen hoe zij om moeten gaan met uw gegevens.

Wij zijn extra voorzichtig met gevoelige gegevens

Onder gevoelige gegevens verstaan wij:

 • Gevoelige persoonsgegevens
  • Zoals uw Burgerservicenummer (BSN) en bankgegevens
 • Uw medische gegevens
  • Onze medisch adviseur is verantwoordelijk voor het goed verwerken van uw medische gegevens. Medewerkers kunnen alleen bij uw medische gegevens als zij toestemming hebben van de medisch adviseur. De medisch adviseur en medewerkers hebben een geheimhoudingsplicht
 • Gegevens uit het strafrecht
  • Wij kunnen vragen of u een strafrechtelijk verleden heeft als wij het risico voor een verzekering of financieel product moeten bepalen. Met de antwoorden gaan wij zeer zorgvuldig om. Bent u langer dan 8 jaar geleden verdacht geweest of veroordeeld? Dan hoeft u dat niet te melden

Hoe lang bewaren wij uw gegevens?

Wij bewaren uw gegevens zolang wij die nodig hebben. Of zolang verplicht is voor de wet. Daarna verwijderen wij uw gegevens.

Of wij maken uw gegevens anoniem. Als wij uw gegevens anoniem maken dan verwijderen wij alle gegevens die naar u verwijzen. De gegevens kunnen niet meer aan u gekoppeld worden. De anonieme gegevens helpen ons een beter beeld te krijgen van onze risico’s, producten en diensten.

Regels en wetten voor privacy

Wij houden ons aan de volgende wetten en regels voor privacy:

 • De Algemene Verordening Gegevensbescherming
 • De Uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming
 • De Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Verzekeraars
 • Het Protocol Incidenten Waarschuwingssysteem Financiële Instellingen
 • Gedragscode Persoonlijk Onderzoek
 • De Telecommunicatiewet

Uw rechten

Uw rechten zijn ook in de wet geregeld. U mag:

 • Uw gegevens bij ons opvragen
 • Uw gegevens laten veranderen als uw gegevens niet kloppen
 • Uw gegevens laten verwijderen
  • Het komt vaak voor dat wij uw gegevens niet kunnen verwijderen. Bijvoorbeeld omdat wij uw gegevens nog nodig hebben. Of om ons aan een wet te houden
 • Bezwaar maken tegen bepaald gebruik van uw gegevens
  • Als u bijvoorbeeld geen e-mails met aanbiedingen meer van ons wilt ontvangen. In onze e-mails staat een link waarmee u zich kunt afmelden. U mag ook mailen of chatten. In andere gevallen geeft u duidelijk aan waarom u bezwaar maakt zodat wij dit kunnen beoordelen
 • Uw toestemming stoppen
  • Gaf u ons toestemming om uw gegevens te gebruiken? Dan mag u uw toestemming later weer stoppen. Wij gebruiken uw gegevens vanaf dat moment niet meer
 • Uw gegevens overdragen
  • Wanneer u gegevens aan ons heeft gegeven met uw toestemming of op basis van onze overeenkomst. U kunt vragen om uw gegevens over te dragen aan een andere partij of aan uzelf
 • Het gebruik van uw gegevens tijdelijk beperken
  • Bijvoorbeeld als u bezwaar heeft gemaakt tegen het gebruik van uw gegevens

Laat ons weten als u gebruik wilt maken van uw rechten

Bent u klant of klant geweest? Of bent u betrokken geweest bij een schade? Klik dan hier als u gebruik wilt maken van uw rechten.

Bent u geen klant of klant geweest? En ook niet betrokken geweest bij een schade? Dan is de kans klein dat we gegevens van u hebben opgeslagen. Maar we kijken het graag voor u na. Stuur ons dan een brief. Hierin geeft u aan van welk recht u gebruik wilt maken. En waarom we gegevens van u zouden hebben opgeslagen. Stuurt u dan ook een kopie van uw paspoort of ID-kaart mee. Wilt u uw Burgerservicenummer (BSN) en pasfoto alstublieft onleesbaar maken? Wij reageren binnen een maand na ontvangst van uw brief.

InShared Relatiebeheer
Postbus 408
3830 AL Leusden

U kunt veel van uw gegevens bekijken of veranderen op onze website .

Hebt u een vraag, tip of klacht?

Stuur een e-mail naar de Functionaris Gegevensbescherming van Achmea via privacymanager@achmea.nl. U kunt ook een brief sturen naar:

Achmea B.V. Privacy manager
Compliance & Operational Risk & Compliance
Postbus 866
3700 AW Zeist

Komen wij er samen niet uit? Leg uw klacht dan voor aan de Autoriteit Persoonsgegevens .

Wij kunnen dit privacy statement veranderen

Dat mag bijvoorbeeld als er iets verandert in de wetten of regels. Of als wij nieuwe producten of diensten ontwikkelen. Deze laatste versie is van 3 november 2020.

Uw persoonsgegevens zijn en blijven van u

Met de wet AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) heeft u recht op inzicht in de persoonsgegevens die bedrijven van u bewaren. Want wat doen ze daar eigenlijk mee? En wat weten ze van u? Bij InShared zijn we gek op transparant. En dus kunt u bij ons heel makkelijk uw persoonlijke gegevens online opvragen, laten wissen, meenemen enzovoort. Ook als u geen klant (meer) bent.

Gebruik maken van de privacywet