Schade

Schade is vervelend, maar gelukkig kunt u bij InShared uw schade heel makkelijk online melden. En dat heeft veel voordelen:

  • Het geld staat sneller op uw rekening
  • U ziet meteen wat de gevolgen zijn van uw claim
  • U zegt wat er is gebeurd, wij zoeken automatisch alle dekkingen bij elkaar waar u recht op heeft

Nood

Bij acute noodsituaties zoals:

  • Diefstal van auto, motor of brommer
  • Grote brand
  • Letsel
  • Overstroming/grote lekkage
Belt u ons alarmnummer
+31 (0)71 364 17 62

U hoort dan dit keuzemenu

LET OP: Dit nummer is alleen bedoeld voor acute nood. Onze alarmcentrale is altijd bereikbaar vanuit binnen- en buitenland. Zij waarschuwen voor u alle nood- en hulpdiensten, zorgen voor de eerste voorzieningen en zullen u begeleiden naar de volgende stap.

Geen nood

Geen nood? Meld dan uw schade online. Dat is snel, duidelijk en eerlijk.

Online schademelden

Komt u er echt niet uit? Dan kunt u ons altijd bellen op het alarmnummer.

Tip: uw declaratie voor de Dierenverzekering kunt u doen door het formulier op deze pagina te downloaden en te mailen naar schadeteam@inshared.nl

Herstel autoschade

Alle autoschades (behalve ruitschade) moeten eerst worden vastgesteld bij ABS Autoherstel. Ook als u de schade uiteindelijk ergens anders laat repareren. Zij beoordelen de schade, zodat u weet waar u aan toe bent.

U kunt de schade laten herstellen bij ABS Autoherstel en voor ruitschade gaat u naar Autotaalglas.

Herstel woonschade

Schade aan uw woning wordt hersteld door HerstelDirect.

Eigen risico

Wij zijn er voor mensen die er alles aan doen om schade te voorkomen. Om dat ook zo te houden, hebben we een eigen risico ingesteld, dat niet afgekocht kan worden. Dat eigen risico is trouwens lager als u de schade door één van onze schadeherstelbedrijven laat maken.

Was de schade niet uw schuld? Dan hoeft u het eigen risico alleen voor te schieten. Als u inderdaad niet aansprakelijk bent, krijgt u het bedrag meteen weer van ons terug en verrekenen wij het met de tegenpartij.

Jaarbeloning

Na een schadeclaim bent u uw Beloningspunten voor dat onderdeel (alleen dat jaar) kwijt en telt de verzekering dat jaar ook niet mee voor de Persoonlijke Jaarbeloning. Was het niet uw schuld? Dan krijgt u (na het verhalen van de schade op de tegenpartij) uw Beloningspunten natuurlijk weer terug en telt de verzekering weer mee voor uw Persoonlijke Jaarbeloning.

Schade-expert

Met onze verzekeringen doen we er bij schade alles aan om samen met geselecteerde partners uw schade zo snel mogelijk te herstellen. Dat noemen we schadeherstel in natura. Bij grotere schades komt onze schade-expert bij u langs. Hij bekijkt wat precies de schade is en of deze verzekerd is. Onze schade-expert is er ook om u te helpen en uw vragen te beantwoorden. Hij is uw aanspreekpunt en zorgt ervoor dat uw schade snel en goed wordt afgehandeld. Bent u het niet eens met de hoogte van de vergoeding? Dan mag u zelf een expert inschakelen. Wij noemen dat een contra-expert. Als u hiervan gebruik wilt maken, moet u ons dat laten weten. De kosten van inschakeling van een eigen deskundige worden altijd vergoed tot de kosten van inschakeling van een eigen expert. Indien de kosten van een contra-expert meer bedragen dan de kosten van de eigen expert, zal het meerdere worden getoetst aan de redelijkheid. Zoals bijvoorbeeld de kosten die onze expert in rekening brengt. Waarbij we dan ook rekening houden met ons eventuele inkoopvoordeel. Extra kosten die niet redelijk zijn, blijven voor rekening van de verzekerde. Als wij (u, uw deskundige, InShared of onze deskundigen) het niet eens kunnen worden, benoemen de deskundigen samen een derde deskundige. Die stelt de omvang van de schade voor u en voor ons bindend vast. Alle deskundigen moeten zich houden aan de Gedragscode Expertiseorganisaties. En als registerexpert ingeschreven zijn bij het NIVRE. Die organisatie moet op grond van reglementen eisen stellen aan haar registerexperts op het gebied van opleiding en klacht- en tuchtrecht.

we all benefit