Geroyeerd. Hoe kan ik de premie betalen?

Uw verplichting om de niet betaalde premie te betalen blijft ook na royement staan. U kunt de overdracht van onze vordering aan het incassobureau voorkomen door binnen 14 dagen na dagtekening van de royementsbrief het openstaande bedrag naar ons over te maken. In onze royementsbrief vindt u het openstaande bedrag en instructies hoe u de premie kunt betalen.

Terug naar premie betalen

Terug naar hoofdcategoriën