Wat zijn de gevolgen als ik geroyeerd word?

We zouden het echt heel jammer vinden als we u moeten royeren en we hopen daarom dat u het zover toch niet laat komen. Een royement betekent dat: - uw verzekering(en) worden beëindigd en het na die tijd niet meer mogelijk is om bij ons klant te worden. - Achmea Schadeverzekeringen de opzegging van uw verzekering(en) en uw persoonlijke gegevens in een intern registratieregister zal opnemen. Na uw royement bent u trouwens nog steeds verplicht om deze betaling te voldoen. Als wij uw betaling niet op tijd ontvangen en u weer in gebreke blijft, zullen wij de totale achterstand aan een incassobureau overdragen. Het openstaande bedrag wordt dan verhoogd met buitengerechtelijke incassokosten van minimaal € 40.

arrow-left-boldTerug naar premie betalen

Terug naar hoofdcategoriën

Waar gaat uw vraag over?