Is er een eigen risico?

Er is geen eigen risico voor de Rechtsbijstandverzekering. Met één uitzondering: als u een advocaat inschakelt bij het voeren van een gerechtelijk of administratieve procedure waar een advocaat niet wettelijk verplicht is, is het eigen risico €250.

Terug naar schademelden

Terug naar hoofdcategoriën