Wat is een Ongevallenverzekering

Wat is een Ongevallenverzekering precies?

Een Ongevallenverzekering keert een vaststaand bedrag uit, als u of een gezinslid iets ergs overkomt

Waar heb ik de Ongevallenverzekering voor nodig?

Voor als u, spreekwoordelijk gezien, onder de tram komt. En daar blijvend letsel aan overhoudt of overlijdt. De kans is heel klein, maar de ellende is enorm. Dan zijn er al zorgen zat voor u of uw nabestaanden.

Ik let altijd goed op. Wat kan er gebeuren?

Een vergiftiging, verdrinking of infectie ligt altijd op de loer, zeker op vakantie. En een auto-ongeluk zit in een klein hoekje. Zelfs voor ervaren en oplettende automobilisten. Dan verzacht het de pijn als niet alleen u, maar ook uw gezinsleden én uw inzittenden verzekerd zijn.

Hoe hoog is de dekking?

Wij zijn hier graag helder in: het gaat om vaste bedragen, niet om de daadwerkelijke kosten. Bij blijvend letsel bent u verzekerd voor € 50.000 of (afhankelijk van het letsel) een deel daarvan. Welk deel dat precies is vindt u in de polisvoorwaarden. Bij overlijden krijgt u € 10.000 per overledene.

De kosten hebben geen invloed op dit bedrag. Alleen medische of tandheelkundige kosten die gemaakt moeten worden door het ongeluk, worden tot € 1.000 vergoed.

Bereken uw premie