Hallo! Wij zijn InShared

En wij doen alles net even anders.
Samen werken we aan een eerlijke verzekering.

Wij zijn InShared

We zijn gek op eerlijk

Vandaar onze ‘anti-graaigarantie’: we gebruiken maar een vast klein deel van alle premies om ons bedrijf te runnen en verreweg het grootste deel voor onze supersnelle schadeafhandeling en uitkering. En blijft er onder de streep geld over? Dan geven we dat gewoon weer terug.

Open en eerlijk betekent dat we niet van kleine lettertjes houden, ‘gewoon’ praten en ervoor zorgen dat u zelf kunt zien wat er met uw verzekeringen, premies en schades gebeurt. Verder doen we ons uiterste best om dubbele dekkingen en oververzekering te voorkomen.

Geldpot

We zorgen dat u het zelf kunt

Klant worden, verzekeringen afsluiten of stopzetten, gegevens veranderen, een schade claimen en kijken hoe het met de afhandeling gaat. Bij ons kunt u het allemaal zelf op inshared.nl. In uw overzichtelijke digitale Verzekeringsmap staat ook letterlijk alles wat u wilt weten. Dat is fijn voor u, want snel, overzichtelijk en makkelijk. En het scheelt ons in de kosten, waardoor alle klanten weer profiteren van lage premies. Waar we trouwens nooit op bezuinigen is ons schadeteam. Dat staat 24/7 klaar om klanten in nood persoonlijk te helpen.

Mobiel

We doen het samen

Als alle klanten hun best doen schade te voorkomen en wij de kosten laag houden, blijft er geld over. En daar profiteert iedereen van. Dit mooie basisprincipe dat verzekeren echt eerlijker maakt, werkt het beste als we het met zijn allen doen. We vragen ons altijd af of beslissingen eerlijk zijn voor de hele groep, we denken eerst aan de mens achter een schade, we geven tips om schade te voorkomen, we houden van feedback en betrekken u graag bij nieuwe plannen. InShared zijn we tenslotte samen.

Drie mensen

We all benefit

Wat vinden onze klanten van ons?

Zij gingen u voor:

1. Schade

Is er een schade zoals een grote brand, een overstroming, letsel of diefstal van uw au-to/motor/brommer? Belt u dan met onze alarmcentrale +31 (0)71 364 17 62. Alle schade zonder Nood kunt u online melden via onze website .

2. Acceptatie

We zijn er vooral voor mensen die verstandig in het leven staan en er samen met ons alles aan willen doen om de totale schade zo laag mogelijk te houden. Omdat we het niet eerlijk vinden dat mensen die weinig of geen schade hebben, moeten meebetalen voor mensen die er een potje van maken. Wij letten bij onze acceptatie op schadegedrag uit het verleden. Daarbij kijken we naar schades die u heeft gemeld op bijvoorbeeld een auto-, inboedel-, aansprakelijkheid-, reis en soortgelijke schadeverzekeringen.

Als iemand meer dan gemiddeld schade heeft gehad in de afgelopen 3 jaar, kan dat voor ons een reden zijn om degene niet te accepteren. Daarnaast geldt voor onze Autoverzekering een minimumleeftijd van 21 jaar en de auto moet dan jonger zijn dan 12 jaar oud. Voor onze Motorverzekering geldt een minimum leeftijd van 25 jaar. Voor alle overige verzekeringen is dat 18 jaar. Verder letten wij op betaalgedrag en of mensen al eens eerder geweigerd of geroyeerd zijn. Voor de toetsing maken wij gebruik van interne en externe bronnen. Dit betekent gelukkig dat we er gewoon zijn voor het overgrote deel van Nederland. Mocht u met uw gegevens geen verzekering aan kunnen vragen en u bent het niet eens bent met het genomen besluit, dan kunt u altijd navraag doen naar de reden en ons vragen om een medewerker een nieuw besluit te laten nemen. Stuur ons dan een email.

3. Fraude

Natuurlijk komt het niet eens in u op, maar er is een klein percentage onder de mensheid, dat verzekeringsfraude pleegt. Wat wij daaraan doen, leest u hier

Heeft u het idee dat iemand ánders niet helemaal eerlijk is? Mail ons dan op fraudemelding@inshared.nl. Daar gaan we natuurlijk volledig vertrouwelijk mee om.

4. Vragen

In noodsituaties kunt u ons altijd bereiken op alarmnummer +31 (0)71 364 17 62. Maar wilt u iets weten over een bestaande of nieuwe verzekering? Over een polis, een verzekeringsbewijs? Een verandering in uw situatie? Sorry, we bedoelen het niet onaardig, maar u kunt ons in die gevallen niet bellen. Wij zijn namelijk niet alleen tijdens kantooruren bereikbaar, maar altijd. Dag en nacht. Online. Daar kunt u als klant bijvoorbeeld zelf uw papieren, zoals uw Groene Kaart of verzekeringsvoorwaarden downloaden > lees verder

5. Klachten

Daar hebben we een heuse klachtenman voor aangesteld. U kunt uw klacht bij hem indienen door een mail te sturen aan klachtenman@inshared.nl of via het klachtenformulier. Hij laat binnen 2 werkdagen weten dat hij uw klacht gekregen heeft en zal er binnen 14 kalenderdagen inhoudelijk op ingaan. Onder een klacht verstaat InShared trouwens iedere formele uiting van ontevredenheid over haar producten en diensten, of over haar handelen, het handelen van één van haar medewerkers, of het handelen van derden die in opdracht van InShared werkzaamheden heeft verricht. Hoe we met uw klacht omgaan en wat u kunt doen leest u in ons klachtenprotocol

Onze klachtenrapportage vindt u hier.

> lees verder

6. Dienstverlening

In het kort, wij doen het volgende voor u:

  • Wij geven informatie over onze verzekering, gebaseerd op uw wensen en behoeften
  • Wij bieden u een verzekering aan
  • Wij geven een polis en polisvoorwaarden
  • Wij leggen uit waar u terecht kunt met declaraties, klachten, of andere vragen
  • Wij laten het u weten als er voor u iets verandert in de voorwaarden, de prijs of de wet
  • Wij incasseren de premies en kosten van de verzekering
  • Wij behandelen uw schade als u die bij ons hebt gemeld