Wij zijn gek op eerlijk

Laatst gewijzigd op: 28 april 2017

Bij InShared zit eerlijkheid gewoon in het DNA. Zo zijn we geboren. Maar hoe zit dat met de rest van Nederland? Wij lieten het onderzoeken.

Wij zijn gek op eerlijk

Vraag 1.000 mensen hoe eerlijk ze zijn en ze geven bijna allemaal het ‘eerlijke’ antwoord dat ze zichzelf heel eerlijk vinden. Logisch, als je ziet dat 98% van alle ondervraagden het eens is met de stelling dat ‘eerlijkheid het langst duurt’. Maar als we iets dieper doorvragen, blijkt dat toch een beetje tegen te vallen. Bij InShared zijn we gek op eerlijk, dus daar wilden we alles van weten.

Wat is eerlijk eigenlijk?

Laten we eens beginnen met de definitie van eerlijkheid. Wat is het eigenlijk? In het woordenboek vinden we: ‘zonder leugens of bedrog’, maar ook ‘oprecht’, ‘betrouwbaar’, ‘braaf’ en ‘deugdzaam’. Zijn we dat ook echt? Het meest opvallende resultaat uit het onderzoek is het grote verschil in definitie tussen de oudere (65+) en de jongere (18 – 34 jaar) generatie. Waar de ouderen eerlijkheid vooral zien als ‘niet liegen’, vindt de jongere generatie zichzelf eerlijk als ze ‘zeggen waar het op staat.’ Dat de ontvanger ze die eerlijke boodschap misschien niet altijd in dank afneemt, neemt niet weg dat directheid ook positieve kanten heeft. Dat je als ontvanger altijd weet waar je echt aan toe bent bijvoorbeeld.

Noord-Brabant eerlijker dan Flevoland

Misschien zijn de mensen in Flevoland en Zeeland gewoon banger om iemand te kwetsen dan de inwoners van Noord-Brabant en Groningen, want waar 58% van de ondervraagden Flevo- en Zeelanders zegt dat ze nooit oneerlijk zijn, is dat in Noord-Brabant en Groningen maar liefst 88%! Laat het even op u inwerken. Bijna 9 op de 10 mensen is daar NOOIT oneerlijk. Dat die getallen niet helemaal kloppen, blijkt als we diezelfde mensen vragen of ze wel een ja zeggen tegen iets waar ze geen zin in hebben. Dat doet namelijk bijna de helft (!) van alle Nederlanders wel eens en dan vooral de dames (54,9% tegenover 40,8% van de heren). Dat voelt dus blijkbaar niet als liegen.

Hoe eerlijk zijn wij zelf?

Natuurlijk leggen we onszelf ook langs de eerlijke meetlat. InShared is ooit opgericht vanuit de basisgedachte dat verzekeren veel eerlijker zou moeten kunnen. En dan bedoelen we eerlijk als in: transparant, helder, geen verborgen agenda’s, geen leugens en bedrog en zeggen waar het op staat. Maar waar we vooral heel eerlijk in zijn is het beheer van onze gezamenlijke ‘pot met geld’. Dat geld blijft namelijk van onze klanten. Die stoppen met z’n allen geld in een pot om zich te verzekeren voor risico’s die ze niet alleen kunnen dragen. Wij gebruiken daar een klein deel van om het bedrijf goed te runnen en de rest is voor schades. Hebben we niet alles nodig, omdat er minder schade is geclaimd dan er geld in de pot zit? Dan geven we dat gewoon weer terug. Onze anti-graaigarantie noemen we die hier op kantoor. Eerlijker kan niet!

InShared is gek op eerlijk

  • We zeggen eerlijk wat er wel en niet verzekerd is
  • We gebruiken klare taal dus geen kleine lettertjes
  • We verdelen het geld dat we samen overhouden onder de mensen die dat jaar geen schade hebben geclaimd als Jaarbeloning
  • We geven een anti-graaigarantie
  • We kijken naar het individu, omdat een situatie soms belangrijker is dan de regels
  • We vragen ons bij alles af: hoe is dit voor de klant en hoe zou ik dit zelf vinden?

Wat voor slimme tips zoekt u?