Alcohol en autorijden

Alcohol in het verkeer

Alcohol en autorijden gaan niet samen. Dat weet u natuurlijk best, dus drinkt u niks als u nog moet rijden. En toch is er vanuit de wet een promillage vastgesteld van 0,5 procent, wat ongeveer gelijk staat aan twee glazen alcohol. Hoe zit dat nou: alcohol in het verkeer?

“Ik kan nog prima rijden”

“Ach, na twee glazen wijn kan ik écht nog wel rijden hoor!” Dat is zo’n beetje de gangbare uitspraak van iedereen die moet rijden, maar toch wat wil drinken. Maar is dat ook echt zo? Die twee glazen komen bij de één toch veel harder aan dan bij de ander? Woordvoerder Arnout Aben van Politie Amsterdam-Amstelland bevestigt dat: “Het promillage is een wetenschappelijke onderbouwing. Wat die hoeveelheid alcohol precies met je doet is zo persoonsafhankelijk. Het hangt samen met je lichaamsgewicht en je fysieke toestand. Ben je moe? Heb je net gegeten? Ben je zwaar of licht? Het kan zijn dat iemand met bij wijze van spreken één rumboon op al loopt te zwalken over straat. Die houden we dan toch aan, omdat die zichtbaar onder invloed is. Dat is de algemene norm. Daarnaast hebben we de controlenorm en dat zijn die promillages. Die grens is gesteld op basis van de wet, maar ik ben er heel huiverig voor. Sommige mensen kunnen gewoon heel slecht tegen drank, dus niet iedereen kan veilig drinken tot die grens. Kortom ik zeg dus: helemaal niet drinken als je nog moet rijden.”

De feiten

Uit onderzoek van Motivaction in opdracht van InShared onder 500 Nederlanders blijkt, dat:

  • Twee op de tien Nederlanders wel eens vergeet hoeveel alcohol ze hebben gedronken voordat ze achter het stuur gaan zitten
  • 30% van de ondervraagden aangeeft dat de persoonlijke alcoholgrens geen vaststaand gegeven is (algemene richtlijn is gemiddeld 2 glazen alcohol bij mannen en 1 bij vrouwen)
  • Mensen weten dat hun lichamelijke toestand invloed heeft op de impact van alcohol op hun rijvaardigheid (vermoeidheid, lichaamsgewicht, veel of weinig gegeten)

De cijfers

Het gaat beter de afgelopen jaren. Al zijn we er nog lang niet. Elk jaar laat het ministerie van Infrastructuur en Milieu onderzoek doen naar het aantal automobilisten dat in weekendnachten met alcohol op achter het stuur kruipt. Daaruit blijkt dat het percentage rijders met een bloedalcoholgehalte van 0,5 promille of meer, de afgelopen jaren flink is afgenomen.

Sinds 2002 is dat percentage gedaald van 4,1% naar 2,4%. Houwing e.a. van de SWOV (Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid) hebben op basis van deze (en andere) cijfers een schatting gemaakt van het aandeel verkeersslachtoffers als gevolg van rijden onder invloed. Dat komt neer op zo'n 370 doden en 5.600 ernstig gewonden in 1999. In 2011 is dat aantal gezakt naar 125 doden en 3.800 ernstig gewonden.

Honderdduizend euro

Een glas wijn (12% alcohol), een biertje (5% alcohol) of jenever (35% alcohol); u krijgt altijd 10 gram pure alcohol binnen, als u het drinkt uit het glas dat erbij hoort. Omdat een jeneverglas nou eenmaal veel kleiner is dan een wijnglas. De alcohol uit één glas is na een uur tot anderhalf uur weer afgebroken. Dan zou je dus in theorie nog steeds mogen rijden als je een uur over een glas doet. Maar: “Dat afbreken is ook zo persoonsafhankelijk,” zegt Aben stellig. “Het heeft te maken met je lichaamsgewicht, gesteldheid, je eten. Stel, je rijdt op straat en je voelt je prima. En stel, je moet plotseling remmen. Had je dan die ene fatale seconde misschien sneller gereageerd als je niks had gedronken? Onderzoek wijst uit dat het altijd effect heeft, ook al denk je van niet. Je wilt dan toch graag zeggen dat je er zo scherp mogelijk bij was die ene keer dat je bij een ongeluk betrokken bent? Bovendien keert je verzekering niks uit als je tussen de 0,5 en 0,8% promillage in je bloed hebt en echt, die financiële gevolgen zijn vele malen zuurder dan onze boete. Dat kan wel oplopen tot honderdduizend euro. Ik werk al dertig jaar bij de politie en als je een paar keer een gesprek hebt moeten voeren met iemands vrouw of moeder waarvan de man of het kind dood is, met alcohol in het spel, doe je het nooit meer.”

Geen alcohol in het verkeer

Blazen dan maar?

Stel, u zit in een restaurant en heeft toch twee glazen wijn gedronken. Om zeker te weten dat u onder de 0,5 promille zit, kunt u in een aantal restaurants in Nederland blazen. Ook zijn er DIY blaastesten te koop, die u in uw handschoenenvakje kunt leggen. De Alcosafe bijvoorbeeld is officieel goedgekeurd door het Ministerie van Justitie.

Blazen dan maar?
we all benefit