Zomervakantie: digitale buurtwacht biedt uitkomst

4 op de 10 WhatsApp buurtpreventiegroepen bewezen effectief

| Door:

Zomervakantie: digitale buurtwacht biedt uitkomst

Leusden, 6 juli 2016 – Gure types die aan de deur van de buren morrelen of dubieuze geluiden die je ’s nachts uit je slaap houden? Ook woninginbrekers verheugen zich op de zomervakantie. Toch met een gerust gevoel op vakantie gaan? Uit onderzoek van InShared onder ruim 1.000 Nederlanders blijkt dat deelname aan een digitale buurtwacht uitermate effectief is bij het voorkomen van inbraak en vernielingen. Maar liefst 4 op de 10 WhatsApp buurtpreventiegroepen heeft haar dienst al bewezen. InShared adviseert daarom alle Nederlanders om zich, voordat zij op vakantie gaan, aan te melden bij een WhatsApp buurtpreventiegroep of om er zelf één aan te maken. In de provincie Gelderland is de term ‘digitale buurtwacht’ breed omarmd: één op de vijf inwoners (22%) is daar al lid van een dergelijke groep.

Uit het onderzoek van InShared blijkt dat meer dan de helft van alle Nederlanders (64%) graag wil bijdragen aan een veiligere buurt en ook openstaat voor deelname aan een digitale buurtpreventiegroep. De provincies Gelderland (22%), Limburg (22%) en Friesland (19%) zijn koplopers als het gaat om deelname aan WhatsApp buurtpreventiegroepen en maken daar veelvuldig, en met succes, gebruik van.

Buurtpreventie per provincie

Robbert Slim van het schadeteam van InShared noemt digitale buurtpreventie een goed initiatief: "Wij zijn groot voorstander van het idee dat mensen elkaar helpen bij het voorkomen van schade en een digitale buurtwacht is daar een mooi voorbeeld van. Ook heeft onze klant daar financieel baat bij; hoe minder schade er wordt geleden, hoe groter de kans is dat onze verzekerden geld retour krijgen.

Veiliger gevoel

Meer dan de helft van de Nederlanders (56%) geeft aan zich veiliger te voelen wanneer een digitale buurtpreventiegroep in de buurt actief is. Met name ouderen (64%) geven aan daar behoefte aan te hebben en ook meer dan de helft van alle Nederlandse vrouwen zegt dat een digitale buurtwacht in hun buurt meer dan welkom is (60%). Een deelnemer aan het onderzoek van InShared zegt terecht dat omwonenden na de komst van een digitale buurtpreventie beter zijn gaan opletten en dat er eerder actie wordt ondernomen. Een ander vertelt dat door de komst van WhatsApp buurtpreventie buren zich meer betrokken voelen bij de buurt waarin zij wonen. Meer ervaringen van buurtbewoners die lid zijn van een WhatsApp buurtpreventiegroep zijn eveneens door InShared onderzocht.

Veiliger gevoel

Werking digitale buurtwacht

Tijdens de zomervakantie zoeken veel Nederlanders de zon op. Dit betekent dat huizen leeg staan en straten onbewoond lijken: een snoepwinkel voor woninginbrekers. Via WhatsApp geven buren onveilige situaties aan elkaar door en zo vormen ze een extra paar ogen en oren voor de politie. Als een buurtbewoner een verdachte situatie signaleert, wordt de buurt met een bericht op de hoogte gesteld. Buren kunnen er samen voor kiezen om de verdachte persoon aan te spreken of, bij ernstige gevallen, de politie in te schakelen. Om de buurt ook in de vakantieperiode veilig te houden, adviseert InShared alle Nederlanders om voorafgaand aan hun vakantie aan een WhatsApp buurpreventiegroep deel te nemen of zelf een WhatsApp groep voor de buurt aan te maken. Ook zijn er Facebookgroepen en apps, zoals Veiligebuurt en Nextdoor, beschikbaar die bijdragen aan een veiligere leefomgeving.

Toelichting op het kwantitatieve onderzoek

Het kwantitatieve onderzoek is in opdracht van InShared uitgevoerd onder 1.175 Nederlanders van 18 jaar en ouder en representatief op geslacht en regio. Het onderzoek is uitgevoerd door Novio Data. Novio Data werkt uitsluitend met gecertificeerde (internationale) onderzoeks- en veldwerkbureaus die zich committeren aan Esomar-richtlijnen en zijn aangesloten bij de Nederlandse Marktonderzoeksassociatie (MOA). Dit borgt de garantie voor onafhankelijkheid en kwaliteit van de dataverzameling.

Altijd al willen rondsnuffelen in onze archieven?

Nog meer slimme tips >

Gerelateerde artikelen

we all benefit