Schade extreem natuurgeweld

Is schade door extreem natuurgeweld gedekt?

Extreem natuurgeweld is overmacht. Eventuele schade is daarom onmogelijk in te schatten voor een verzekeraar. Met een inboedel- of opstalverzekering kunt u daarom geen schade door extreem natuurgeweld verzekeren.

De natuur hebben we niet in de hand

Helaas hebben we niet overal controle over. De natuur is onvoorspelbaar en kan soms gemeen uit de hoek komen. Van extreem natuurgeweld zoals zee- en aardbevingen, tsunami’s en overstromingen is de schade van tevoren niet in te schatten. Wij dekken, net als de meeste verzekeraars, schade door extreem natuurgeweld dan ook niet in onze inboedel- of opstalverzekering.

Wat valt er precies onder extreem natuurgeweld?

Bij extreem natuurgeweld moet u denken aan:

  • Aardbevingen
  • Overstromingen
  • Tsunami’s
  • Grondverzakkingen en -verschuivingen

Verder heeft de natuur natuurlijk ook minder extreme gebeurtenissen voor ons in petto. Onweer, hagel en storm komen met enige regelmaat voor en kunnen ook aardig wat schade aanrichten. Als u door dit soort weersomstandigheden waterschade, brandschade of schade door blikseminslag oploopt, dan is dat vaak wel verzekerd met uw woonverzekering.

Wet tegemoetkoming schade

Niemand kan in de toekomst kijken. Er is altijd een kleine kans dat de natuur wel op hol slaat. Daar heeft de overheid ook over nagedacht en daarom is de Wet Tegemoetkoming Schade bij rampen en zware ongevallen (WTS) in het leven geroepen. Mocht u toch slachtoffer worden van extreem natuurgeweld, dan kunt u daar terecht om (een gedeelte van) uw schade vergoed te krijgen.

Bereken nu uw premie